• CIVITAS EBA

  İşveren Markası Ajansı

  Şirketinizin, “güçlü bir işveren” olarak algılanması için, “geleneksel İK uygulamalarının desteklenmesi” esasına dayanarak çalışanlarınıza, güçlü pazarlama araçlarıyla seslenerek “işveren markanızı güçlendirecek çözümler” hazırlarız.

  HAKKIMIZDA
 • CIVITAS EBA

  İşveren Markası Ajansı

  Hazırladığımız “analizden aksiyona işveren markası yönetimi” yaklaşımı 5A ile müşterilerimizin “işveren markası” algısını anlamak ve ölçmek, ardından şirketin stratejik amaçlarına katkı sağlayacak şekilde yapılandırmakta ve yönetmekteyiz.

  5A YAKLAŞIMI
 • CIVITAS EBA

  İşveren Markası Ajansı

  5A İşveren Markası Yönetimi Yaklaşımımız, birbirine kolayca kenetlenebilen 5 temel yapı parçacığından oluşur.

  5A YAKLAŞIMI
 • CIVITAS EBA

  İşveren Markası ve Yetenek Yönetimi Ajansı

  “Önüme bir iş dosyası geldiğinde, her zaman özgeçmiş kısmını okuyarak başlarım. Yeni bir işte insan ayağı en önemli unsur olduğu için değil, doğru bir ekibiniz varsa, diğer parçalar gerçekten o kadar önemli olmadığı için böyle yaparım.” Bill Sahlman, İş Geliştirme Profesörü, Harvard Business School. İnsan kaynakları ve iletişim yönetimi konusunda önemli deneyimlerin harmanlandığı bir yapı

  YÖNETİM EKİBİ

AMAÇ

Civitas EBA, kurumsal firmaların en değerli kaynağı olan "insan" için, "en iyiyi bulmak ve elde tutmak üzere" stratejik iletişim projeleri planlamak, üret-mek ve yönetmek amacıyla kuruldu.

Civitas EBA, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda,

- Firmaların insan kaynağına yönelik iletişim projeleri hazırlar, kurgular, koordine eder, uygulamayı yönetir.
- Yeni insan kaynağına ulaşmaya, etkin bir işveren markası olmaya, çalışanların bağlılıklarını art-tırmak ve aralarındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik "yeni ve farklı" yollar önerir, "fikir verir".
Kısaca, İK'ya özel tüm iletişim projelerinde (marka yönetimi, iç iletişim, özel etkinlik tasarımı gibi) hem İK, hem de iletişim yönetimi alanında 10 yılı aşkın tecrübeye sahip yönetim ekibiyle, şirket in-san kaynağınız için, şirketinizin İK departmanı ile birlikte çalışır, sinerji yaratır.

People & Promotion

Philip Kotler’in çok kullandığı, Prof. Eugene McCarthy’nin yarattığı “Pazarlamanın Ünlü P’leri, pro-duct (ürün), price (fiyat), place (yer/dağıtım kanalı), promotion (pazarlama iletişimi karması) arasına, son yıllarda beşinci P olarak people (insan) eklendi.

Civitas EBA’nın çalışma konusu olan P’ler: people ve promotion. Şirketin çalışanıyla iletişimini, tıpkı üretim süreçleri, finansal ya da yapısal süreçler gibi temel bir stratejik fonksiyon olarak ele alır, ku-rumsal firmaların insan kaynakları ekiplerinin bir parçası olarak konumlanırız.